V dňoch od 9.- 12.11.2023 prebieha v našej farnosti duchovná obnova po minuloročných ľudových misiách. Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti, do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného roku od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie. Misijná obnova trvá 4 dní, počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a náboženský duch vo farnosti. Znova je tu priestor pre stretnutie po sv. omšiach s deťmi, mladými, starými a rodinami, vyslúženie sviatosti zmierenia atď. Obsahom je obnova misií kratšia ako misie, ale je to ďalší priestor na to, aby sme vnímali, že Boh nás neustále hľadá a znovu nám otvára svoje ruky, aby sme mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.
Po roku Ti Boh opäť ponúka čas zastaviť sa a zamyslieť sa, čo si po roku urobil pre svoju dušu. Neodmietni toto pozvanie!!!
Duchovnú obnovu vedú misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul – Lazaristi - páter Pavol Noga, CM. a páter Dominik Pavol, CM
Program:
• Štvrtok 09.11.2023
18:00 hod. – začiatok obnovy – svätá omša s misijnou kázňou – po svätej omši adorácia


• Piatok 10.11.2023
08:00 hod. – Ranné chvály – vysvetlenie, požehnanie a rozdanie červeného škapuliara

Dopoludnia – návšteva škôlky

– návšteva školy


16:00 hod. – svätá omša za účasti detí


18:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši obnova krstných sľubov


- stretnutie so všetkými - o ruženci


• Sobota 11.11.2023
08:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou
18:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou

 

– po svätej omši stretnutie s rodinami a členmi Združenia zázračnej medaily.


TV Lux o duchovnej obnove - rok po ľudových misiách v Hladovke, 16. 11. 2023

• Nedeľa 12.11.2023
08:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši pobožnosť pri misijnom kríži


10:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši pobožnosť pri misijnom kríži


Sviatosť zmierenia:
Piatok: od 15:00 hod. do večera
Sobota: od 10:00 – 12:00hod.; od 15:00 hod. do večera

(Viac fotografií si môžete pozrieť kliknutím na fotografie, ktoré sú zároveň odkazom na fotogalérie.)

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023 o 15:00 hod. sme sa ako farská rodina zhromaždili na cintoríne pri centrálnom kríži a spoločnou modlitbou sme vyprosovali milosti pre duše v očistci. Takto zjednotení v modlitbe sme za stretávali v modlitbe za našich blízkych počas celého „dušičkového“ týždňa. Viac foto vo fotogalérii.

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023, pri svätej omši o 10:00 hod., sme požehnali obnovenú sochu Panny Márie z hlavného oltára. Reštaurátorka, Adela Hubčíková z Dolného Kubína, na nej pracovala od 22.08.2023. Aj touto cestou jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za jej zručnosť a ochotu. Socha bola niekoľkokrát premaľovaná – poslednýkrát aj dosť neodborne. Zo sochy sa odstránili všetky premaľby – miestami v hrúbke pol centimetra. Socha po zreštaurovaní sa čo najviac priblížila k pôvodnému prvotnému náteru. Pred tým, ako bola opätovne vložená do hlavného oltára, si ju mohli veriaci zblízka pozrieť. Viac foto nájdete vo fotogalérii.

Kliknutím na fotografiu otvoríte fotogalériu, kde si môžete pozrieť postup reštaurovania sochy.

Vincentská rodina na dnešnú nedeľu, 8. 10. 2023, zorganizovala v našej farnosti celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU. Po každej svätej omši, pri východe z kostola naše dievčatá predávali medovníkové srdiečka. Kúpou medovníkového srdiečka sme prispeli k zmierneniu hladu vo svete a na Slovensku. Za štedrosť, milodary a modlitby všetkým, aj za Vincentskú rodinu, zo srdca poďakoval správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský. Vyzbieralo sa 1015,- €

Aj v našej obci sa už stalo zvykom, že každý mesiac, v nedeľu po prvom piatku, sa po druhej svätej omši stretnú budúce mamičky v kostole pred oltárom, kde prosia o požehnanie za šťastný priebeh tehotenstva, o zdravie a pokojný pôrod pre svoje očakávané dieťatko.
A tak sa aj dnešnú nedeľu, 8.10. 2023, po druhej svätej omši konalo takéto požehnanie matiek pred pôrodom. Požehnanie im udelil správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský.

 

V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete. Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia stretnú na výročnom podujatí Františkovej ekonomiky, ktoré sa bude konať v Assisi. Tohtoročné stretnutie dostalo názov 25. hodina.
Pripojiť sa môže každý - v piatok 6. októbra 2023 o 16:00 hod. prostredníctvom live streamu na youtube kanáli portálu Nové mesto: nm.sk.

V nedeľu, 1. 10. 2023, bolo pri druhej svätej omši slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Desať chlapcov zložilo svoj miništrantský sľub. Sľúbili, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť nábožne, horlivo a radostne. Po tomto sľube im starší miništranti, spolu s vdp. Mgr. Miroslavom Žmijovským, pomohli obliecť liturgický odev a od tejto chvíle sa už mohli naplno zapojiť do liturgického slávenia sv. omše a to priamo pri oltári.
V tejto ich službe im vyprosujeme veľa božích milostí, radosti a vernosť k miništrantským záväzkom a prajeme im, aby sa im v ich službe darilo. Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 24. 9. 2023, sme sa počas druhej nedeľnej svätej omše poďakovali za tohoročnú úrodu. Naši rodičia a starí rodičia nás učili, že za všetko čo dostaneme sa patrí poďakovať. Preto tak, ako to robievame každý rok, sme to počas sv. omše urobili aj my dnes. Naša dnešná vďaka patrila Bohu, ktorý nám doprial zobrať z polí a lúk to, čo sa nám podarilo vypestovať a čo nás živí.
Ako takmer pri každej slávnostnej príležitosti, tak sa aj dnes do liturgických spevov zapojili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišla vyobliekaná v našich tradičných krojoch a tak zdôraznili slávnostnú atmosféru dnešnej nedele. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody. Deti ich na začiatku sv. omše priniesli k obetnému stolu, kde ich počas svätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. Viac fotografií v našej fotogalérii.

V sobotu, 23. 9. 2023, sa naši farníci vybrali na púť do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade a Baziliky Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn. Pekný počet našich farníkov (2 autobusy) doplnili farníci z Dolného Kubína, ktorých na túto púť viezli ďalšie dva autobusy. Prvou zastávkou bola Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade, kde sa zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval náš správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský. Po sv. omši si pútnici pozornejšie prezreli samotnú baziliku i podzemné priestory - katakomby a hrobky, ktoré sa pod bazilikou nachádzajú. Potom sa pútnici presunuli do Baziliky Nanebovstúpenia Panny Márie vo Svatom Hostýne, kde sa najskôr pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, následne si prezreli samotnú baziliku a zaspievali niekoľko mariánskych piesní. Potom si každý súkromne vo vonkajších priestoroch prešiel a pomodlil sa súkromne krížovú cestu. Veríme, že v každom, kto sa púte zúčastnil, ostal hlboký duchovný zážitok.


Záznam živého prenosu sv. omše z Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade, 23.9.2023


Korunka v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn, 23. 9. 2023

Prehliadka priestorov Baziliky Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn, 23. 9. 2023

 
Viac fotografií z púte nájdete vo fotogalérií