Na prahu Veľkého týždňa sa pápež dnes večer, v piatok 3.4. 2020, prihovoril cez video, ktoré sa nesie v duchu myšlienky: VEĽKONOČNÁ VIERA ŽIVÍ NAŠU NÁDEJ

Svoj príhovor začal pápež týmito slovami:
„V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia.“

Celý príhovor si môžete vypočuť tu.

Svätý Otec František dňa 25. marca 2020 vymenoval  nového pomocného biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., doterajší farár a dekan v Kežmarku. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. pochádza z Nižnej. Kňazskú vysviacku prijal dňa 18.6.1989 v Bratislave.
Doteraz pôsobil:
- 1.7.1989 - 27.9.1989 - kaplán, Podolínec
- 28.9.1989 - 25.5.1990 - základná vojenská služba
- 26.5.1990 - 30.6.1990 - kaplán, Svit
- 1.7.1990 - 31.7.1990 - kaplán, Liptovský Mikuláš
- 1.8.1990 - 31.8.1991 - kaplán, Ružomberok
- 1.9.1991 - 30.6.1997 - farár, Liptovská Osada
- 15.3.1993 - 1.7.1997 - pastoračná služba väzňom
- 15.3.1994 - 30.6.1994 - excurrendo, Liptovská Lúžna
- 1.9.1997 - 30.6.2017 - špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK - TI v Spišskom Podhradí
- 1.12.1998 - 30.11.2008 - člen Diecéznej liturgickej komisie
- od 27.6.2001 - člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
- od 1.12.2001 - sudca cirkevného súdu
- 13.3.2014 - 12.3.2019: člen diecéznej liturgickej komisie
- od 4.7.2017 - člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku.
S vďačnosťou sa modlime za nového pomocného biskupa našej diecézy. Nech ho dobrotivý Boh sprevádza v jeho náročnej službe.

Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020. Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva sa tento zákaz predlžuje do  31. marca 2020. Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

Záznam zo svätej omše - 4. pôstna nedeľa.

Krížová cesta - 4. pôstna nedeľa, 22. 3. 2020

Stanovisko KBS
k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes 10.03.2020 Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie,
že s platnosťou od 10.03. do 23.03.2020
sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Na základe tohto nariadenia
sú vo farnosti Hladovka
do 23.03.2020 všetky sväté omše zrušené!!!

Kostol ostane cez deň otvorený pre súkromnú modlitbu.

Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.
Všetkých pozývame k modlitbe, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Začiatkom pôstu sa mladí z našej farnosti zúčastnili na duchovnej obnove v centre pre mládež vo Važci. Zúčastnilo sa jej 24 mladých z toho 14 chlapcov a 10 dievčat. Väčšinu z účastníkov tvorili mladí zo spoločenstva "Hladní po Bohu" v ktorom sa stretávajú v piatky po svätej omši. Program pre nich pripravili dobrovoľníci z centra a duchovný otec Ľuboš Laškoty. Cieľom tejto duchovnej obnovy bolo prehĺbiť a zlepšiť vzťah s Bohom. Program bol veľmi bohatý na rôzne hry a prednášky o zaujímavých témach. 
Mladí mali možnosť pochopiť význam svätej omše, ktorá im bola podrobné vysvetlená. Počas programu nechýbali zábavné hry, v ktorých sa mohli naučiť spoločne spolupracovať. Záverečný deň sme sa dotkli aj témy vzťahov a čistoty, kde mohli mladí spoznať a pochopiť, že každý z nás je dar a nie "tovar" ktorý sa ľahko vymieňa. Všetci účastníci si duchovnú obnovu veľmi pochvaľovali a tešia sa na ďalšie spoločné akcie.
Veľmi sa tešíme, že mladí z našej farnosti sú stále hladní po Bohu a majú túžbu ho spoznávať. Viac fotografií vo fotogalérii.

V nedeľu 1. 3. 2020 sme na záver svätej omše požehnali zreštaurované drevené sochy sv. Donáta a sv. Floriána. Tieto sochy sa objavili pri upratovaní kôlne pri farskom úrade. Nakoľko pôsobili starobylo, rozhodli sme sa ich dať zreštaurovať. Pri reštaurovaní bol stanovený ich vek do obdobia ranného baroka.
Svätý Donát bol rímsky vojenský mučeník z 2. storočia, ktorý neváhal položiť svoj život pri obhajobe viery proti pohanským modlám. Je zobrazovaný ako rímsky vojak s bleskom a je uctievaný ako ochranca pred búrkami, ohňom a krupobitím. Jeho kult je blízky úcte k svätému Floriánovi, ktorý bol dôstojníkom rímskej armády a zomrel mučeníckou smrťou za prenasledovania cisára Diokleciána. Je uctievaný ako patrón hasičov, záchranárov a ochranca pred požiarmi. Obaja bývajú volaní i k ochrane úrody. Možno i práve preto ich naši predkovia znázornili spolu na stĺpe, ktorý dnes stojí na mieste bývalého, dreveného kostola sv. Martina. Reštaurovaním tieto sochy dostali nielen novú šancu zdobiť náš chrám, ale i chrániť nás pred živlami.