Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.
Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. 
+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor

Príloha (kópia článku) na stiahnutie

 Termíny:
1. - 16. sept. 2021
2. - 21. okt. 2021
3. - 18. nov. 2021
4. - 20. jan. 2022
5. - 17. febr. 2022
6. - 17. marca 2022
7. - 18. mája 2022

Miesta prednášok - prednášateľ - náhradníci
Námestovo, farský kostol - dp. C. Hamrák - dr. R. Slotka
Trstená, farský kostol - prof. A. Tyrol - doc. J. Spuchlák
Dolný Kubín, farský kostol - dr. J. Žvanda - prof. Ľ. Pekarčík
Ružomberok, farský kostol - doc. B. Kľuska - doc. V. Littva
Lipt. Mikuláš, farský kostol - dr. V. Saniga - Mgr. Ľ. Laškoty
Poprad, konkatedrála doc. - A. Ziolkovský - dr. Š. Vitko
Kežmarok, bazilika sv. Kríža - prof. F. Trstenský - dr. F. Fudaly
Stará Ľubovňa, farský kostol - dr. O. Želonka - prof. P. Olekšák
Levoča, františkáni - dr. P. Taraj - dr. M. Taraj
Spišská Nová Ves, malý kostol - dr. D. Galica - dr. Ľ. Vojtaššák

Aj tento rok sme sa stretli, v nedeľu 22. 8. 2021 o 12:00 hod., na dolnom konci obce, pri kaplnke Jána Nepomuckého, kde sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorú sme zakončili na Grape. Tam sa o 13:30 hod. začala sv. omša, pri ktorej bola požehnaná zástava našich poľovníkov - poľovného združenia Vyšné, ktorého členmi sú poľovníci z Hladovky a Vitanovej.
Po sv. omši nasledovalo posedenie s občerstvením pre malých i veľkých, pri heligónkach a goralskej muzike. Fotografie z dnešného popoludnia nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu 15. 8. 2020 o 10:30 hod. sme sa v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie stretli na odpustovej slávnosti. Slávnosť celebroval Mons. František Dlugoš, bývalý dekan levočského dekanátu. Koncelebrovali správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský a náš rodák Mgr. Dušan Kubica. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský spevokol. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. Súčasťou odpustovej slávnosti bolo aj posvätenie bylín a kvetov. Fotografie zo sv. omše nájdete v našej fotogalérii.

Z príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov sa dnes, v nedeľu 25. 7. 2021, o 14:00 hod. uskutočnilo požehnanie motorových vozidiel, bicyklov, kolobežiek, či akýchkoľvek iných dopravných prostriedkov, aby sme na cestách boli sprevádzaní Božou ochranou a orodovaním týchto nebeských svätých patrónov.

V nedeľu, 27. 6. 2021, sme v našej farnosti opäť prežívali veľkú slávnosť, slávnosť I. svätého prijímania. Po dlhom čase a s obmedzeniami, ktoré spôsobila pandémia korona vírusu, sme sa konečne dočkali uvoľnenia a naši tretiaci mohli pristúpiť k I. svätému prijímaniu. Slávnostne vyobliekaných a nedočkavých ich pred oltár priviedol vdp Mgr. Miroslav Žmijovský, kde po prvý krát prijali Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s nimi sa okrem rodičov, krstných rodičov a veriacich farnosti do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a mládežnícka muzika. K slávnostnej atmosfére určite prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré ešte viac umocnilo sviatočnú a slávnostnú atmosféru. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.

Sú to tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána (čiže 37. až 39. deň po Veľkej noci). Cirkev koná procesie do polí s krížom na čele sprievodu (preto sa aj nazývajú „krížové“ dni) a prosí o požehnanie siatin. Aby Boh doplnil, čo človek už nemôže: dať jasné počasie, alebo v suchom počasí zase zúrodňujúci dážď. Túto procesiu a pobožnosť sme 11. mája 2021, po večernej svätej omši, vykonali aj v našej farnosti a prosili sme na našich poliach o Božie požehnanie a ochranu pre všetko, čo sme na poliach a záhradách zasiali a zasadili. Všetky fotografie zo sv. omše i procesie nájdete vo fotogalérii.

Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera (pre tlač nájdete Ďakovný list tu)

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!
Slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí, že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto výrokoch dnes

Čítať ďalej: Ďakovný list rektora kňazského seminára

Drahí veriaci farnosti Hladovka,
SAVIO o.z. Vám chce zo srdca poďakovať za dlhodobú podporu v programe Adopcií tried v Južnom Sudáne.
Vďaka Vám sa podarilo sestrám FMA, ktoré slúžia v ZŠ svätého Jozefa vo Wau počas ťažkých časov pandémie udržať miesta učiteľov, ktorí by ináč ostali bez akéhokoľvek príjmu, či sociálnej podpory.
Bohužiaľ, deti nemohli väčšiu časť minulého roka chodiť do školy a keďže v krajine nie sú možnosti online vzdelávania ako u nás, mladí sa nemohli zúčastňovať vyučovacieho procesu.
Vďaka Vášmu príspevku, tu škola sv. Jozefa pre nich bude aj vtedy, keď sa budú môcť vrátiť späť do školských lavíc.
Zo srdca Vám ďakujeme aj za modlitby za Vašich adoptívnych študentov triedy 6.A.
Požehnané prežitie pôstu.

P.S.: Fotky študentov nebolo pre vládne nariadenia možné urobiť, preto posielame len foto zo slávenia sviatku Dona Bosca.

Na 1. pôstnu nedeľu bola vyhlásená jarná zbierka na charitu – Milodar budete môcť vhodiť do pokladničky pod sochou Božského Srdca počas celého nastávajúceho týždňa. Alebo vkladom na účet: IBAN: SK16 0900 0000 0000 5418 0617 – do poznámky Charita. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877  (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Všetky podrobnosti nájdete aj v prílohe.