V dnešnú nedeľu, 6. 2. 2022, počas tretej svätej omše požehnal vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský zrekonštruovanú monštranciu. „Roku 1892 za veľkého požiaru zhorela celá obec, iba kostol ostal neporušený. Na pamiatku toho, z darov veriacich, bol celý kostol vymaľovaný a bola zadovážená nová strieborná monštrancia.“ Toľko z kroniky farnosti. Na novej monštrancii je vygravírované poďakovanie: „Po zničení požiarom bol tento trón Eucharistického Krista, Syna Veľkej Božej Matky, obetovaný zbožnými veriacimi a starostlivosťou miestneho farára Štefana Halušku.“
Predtým používaná a požiarom zničená monštrancia sa neskôr dostala na pôjd, kde zapadla prachom. Po vyše 100 rokoch sme ju dali zrenovovať a opraviť, aby slúžila cieľu, pre ktorý bola pred rokmi vytvorená.
Na renováciu prispel finančnou čiastkou nielen vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský, ale aj veriaci z farnosti. Veľké poďakovanie a uznanie patrí pánovi reštaurátorovi a zlatníkovi a všetkým, ktorí prispeli na rekonštrukciu. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Záznam z požehnania monštrancie.


Televízia LUX o tejto monštrancii pripravila krátku reportáž.

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.
Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?
Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi...
Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“
Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.
Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.
Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.
To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.
Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Dnes, 6. 1. 2022, sa o 12:05 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutočnilo Spoločné koledovanie Goralov Slovensku a Európe, pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zazneli goralské piesne, koledy a vinše v podaní našich goralov.
Celé podujatie si môžete pozrieť tu:

Niekoľko fotografii z tohto koledovania nájdete vo fotogalérii.
Príloha - Príhovor vdp. Mgr. Miroslava Žmijovského, správcu farnosti Hladovka 

Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia, milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.

Na nedeľu, 5.12.2021, pripravila farnosť Hladovka v spolupráci s Obecným úradom v Hladovke, stretnutie deti s Mikulášom. Aktuálna pandemická situácia nedovolila pripraviť klasické stretnutie s Mikulášom v kostole tak, ako ho poznáme z minulých rokov. Mikuláš pozval všetky deti k drevenému betlehemu, ktorý každý rok stojí v priestore medzi obecným úradom, farou a kostolom a tam všetkým deťom odovzdal svoje darčeky. Dúfajme, že budúci rok bude situácia lepšia a deti budú mať viac priestoru aj na dlhší rozhovor, zarecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky Mikulášovi. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

V nedeľu, 10. októbra 2021, počas tretej svätej omše prebehlo aj slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Osem chlapcov zložilo miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Následne boli oblečení do liturgického odevu a zapojili sa do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 19. 9. 2021, sme sa počas druhej svätej omši spoločne poďakovali za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré deti na začiatku omše priniesli k obetnému stolu. Tie počassvätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. V závere sv. omše zaznelo aj naše poďakovanie a blahoželanie nášmu vdp. Mgr. Miroslavovi Žmijovskému pri príležitosti jeho nedávnych narodenín. Všetky fotografie zo sv. omše nájdete tu.

V stredu, 15. 9. 2021, sme slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Doobedie sme prežili pri televíznych prijímačoch, kde sme mohli sledovať sv. omšu z národnej svätyne v Šaštíne, ktorú slúžil pápež František. Poobede o 14:00 hodine sme sa zúčastnili sv. omše v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie, pri ktorej sme si spolu s našim správcom farnosti, Mgr. Miroslavom Žmijovským, pripomenuli jeho zajtrajšie 40. narodeniny. Na záver mu k jeho výročiu v mene Ružencového bratstva, členov združenia zázračnej medaily, v mene veriacich farnosti, vo svojom mene i v mene pracovníkov obecného úradu poďakoval a zablahoželal starosta obce, PhDr. Marián Brnušák.
Niekoľko fotografii zo slávnosti nájdete v prílohe

Nedeľa 12. septembra 2021    príloha na stiahnutie
BRATISLAVA
15:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
15:30 - Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
16:30 - Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave a príhovor Svätého Otca
17:30 - Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Pondelok 13. septembra 2021
BRATISLAVA
09:15 - Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
09:30 - Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského pa­láca
10:00 - Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca a príhovor Svätého Otca
10:45 - Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina a príhovor Svätého Otca
16:00 - Súkromná návšteva centra „Betlehem“
16:45 - Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí a príhovor Svätého Otca
18:00 - Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre
18:15 - Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre

Utorok 14. septembra 2021
BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV
08:10 - Odlet do Košíc
09:00 - Prílet na letisko v Košiciach
10:30 - Božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove a príhovor Svätého Otca
16:00 - Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach a pozdrav Svätého Otca
17:00 - Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach a príhovor Svätého Otca
18:30 - Odlet do Bratislavy
19:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Streda 15. septembra 2021
BRATISLAVA, ŠAŠTÍN, RÍM
9:10 - Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 - Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne a Homília Svätého Otca
13:30 - Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45 - Odlet do Ríma
15:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Ríme (Ciampino)