V sobotu, 6. 1. 2018, naši farníci oslávili ďalší sviatok katolíckej cirkvi, sviatok Troch kráľov. A aký by to bol sviatok v našej obci, keby pri jeho slávení chýbali gorali? A tak sa na slávnostnej sv. omši do liturgie zapájala nielen goralská muzika, ale zazneli aj goralské piesne v podaní detského zboru, ktorý tvoria členovia folklórneho súboru. Ďalšími piesňami prispeli aj členovia chrámového zboru. Počas sv. omše bola posvätená aj voda. Všetky fotografie nájdete tu.

Po polnočnom uvítaní Nového roka sa naši farníci opäť stretli na novoročných sv. omšiach. Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. sa do liturgie opäť zapojil nielen detský goralský spevácky zbor, ale aj chrámový zbor i goralská muzika. Všetci tak prispeli k dôstojnému uvítaniu nového roka, roka 2018. Viac foto tu.
V pondelok, 25. 12. 2017, na sviatok Narodenia Pána, sa o 14:00 hodine konala v našom kostole jasličková pobožnosť, ktorú si pre veriacich našej farnosti pripravili naše deti – členovia Detského folklórneho súboru Goral. V krátkom pásme slova, hudby a spevu sa predstavili nielen speváčky, ale aj najmladšia goralská muzika. V rámci jasličkovej pobožnosti sa konala aj finančná zbierka, ktorú už dlhé roky organizuje mládež pod názvom Dobrá novina. Na záver prebehlo aj vyhodnotenie adventnej súťaže, v ktorej mali deti uviť duchovnú kytičku pre Ježiška, 

a ktorú mali znázorniť ako vianočný stromček. Na ten mali nakresliť, za každú svoju účasť na svätej omši, jednu vianočnú guľu, za každú modlitbičku jednu sviečku a za dobrý skutok salónku. Vylosovaní šťastlivci si domov odniesli pekné obrazy s náboženskou tematikou a všetci, ktorí sa zúčastnili súťaže alebo účinkovali v programe jasličkovej pobožnosti, aj malú sladkosť. Viac fotografií nájdete tu.

Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala 25. 12. 2017 o 10:30 hod., sa do liturgických spevov zapájal, okrem veriacich, aj náš chrámový zbor. Svojimi spevmi znásobil slávnostnú atmosféru, ktorá sa po tieto dni nesie hádam každým kostolom v celej katolíckej cirkvi. Viac fotografií nájdete tu.
O polnoci z 24.12. na 25. 12. 2017 sa stretli naši farníci opäť na polnočnej sv. omši. Už dlhé roky sa traduje, že sa polnočná sv. omša nesie v duchu našich goralských tradícií. Nebolo tomu inak ani tento rok. Do spevov sa zapájali nielen ti najmladší, ale aj najstarší gorali a sprevádzala ich pri tom aj naša goralská muzika. Viac fotografií nájdete tu

V nedeľu, 10. 12. 2017, u nás celebroval obidve sv. omše vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý je rodákom z Liesku. Vo svojej homílií nám okrem iného v krátkosti predstavil výnimočného človeka, lekára Pavla Straussa, ktorý sa narodil v roku 1912 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Vykreslil ho ako veľkého človeka, ktorý celý svoj život zasvätil hľadaniu pravdy a ktorý svojim životom bol, a môže byť vzorom aj pre náš život v dnešnej dobe. Po sv. omši si mohli veriaci zakúpiť publikáciu o tomto "hľadačovi pravdy" od samotného autora.

Dnešná streda 6. 12. 2017, bola aj pre naše deti veľkým prekvapením. Kým po iné roky ich navštevoval Mikuláš doma, tento rok ich zastihol po detskej sv. omši ešte v kostole. Deti mu najskôr zaspievali niekoľko piesni, zahrali scénku z jeho mladosti a potom ich Mikuláš všetkých obdaroval balíčkom plným sladkosti. Ušlo sa nielen deťom, ale aj p. farárovi, kostolníkovi, kantorke, starostovi, p. učiteľovi i vedúcej spevokolu. Potom mu deti opäť zaspievali niekoľko piesni a všetci zababušení do zimných vetroviek sa v peknom snehovom počasí vybrali domov. Všetky fotografie z akcie nájdete tu.

V nedeľu, 3. 12. 2017, sa pri prvej sv. omši posvätil adventný veniec pred obetným stolom, ktorý nám pripomína blížiace sa Vianoce a ktorého sviece symbolizujú nielen štyri týždne adventu, ale aj našu duchovnú prípravu na slávenie Vianoc. Potom kňaz požehnal aj adventné vence, ktoré si priniesli na posvätenie veriaci. Pri druhej svätej omši kňaz posvätil, okrem adventných vencov veriacich, aj sochu Jána Krstiteľa s Ježišom Kristom, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila na svoje pôvodne miesto – na krstiteľnicu.
Pripomeňme si. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život nájdený v Kristovi. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, svetlo sveta.

V nedeľu 24. 9. 2017 sme sa počas druhej sv. omše o 10:00 hod. zúčastnili nielen krstnej slávnosti, ale aj poďakovania za úrodu. Členovia Detského folklórneho súboru Goral, ktorí sú zároveň členmi detského speváckeho zboru sa zapojili do slávenia sv. omše nielen svojimi spevmi a muzikou, ale aj nesením obetných darov - ukážok plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré pripravili ich mamičky. Aj dnešný nedeľný deň dotvárali sviatočnú atmosféru kroje, piesne i naša goralská muzika. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete tu.


V utorok 15. 8. 2017 sa veriaci farnosti Hladovka stretli na dolnom konci obce, kde sa o 15:00 hodine mala začať krížová cesta. Najskôr však bola posvätená kaplnka Jána Nepomuckého, ktorá prešla v júli tohto roku kompletnou rekonštrukciou. Krížová cesta smerovala ku krížu nad Grapou, kde sa o 16:30 hod. konala odpustová svätá omša, posvätenie liečivých bylín a kvetov. Potom sa všetci presunulí o kúsok ďalej, kde ich už čakalo malé posedenie pri guľáši. Okrem

guľášu pripravili pracovníci obecného úradu, členovia Miestnej organizácie Červeného kríža, hasiči a poľovníci, pre všetkých prítomných aj malé občerstvenie a všetkým dobre padla v príjemnom počasí aj zmrzlina. Do liturgie sa zapájal aj spevokol, goralská muzika i členovia Detského folklórneho súboru Goral. 
Všetky fotografie zo spomínaného poobedia nájdete tu.