Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

logo konf biskup slov 5972     Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).
Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.
K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Čítať ďalej: Pastiersky list

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13. február 2021


Ján Vojtaššák

 Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13. februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru.
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská diecéza dostala v osobe biskupa Jána Vojtaššáka, verného, starostlivého a dobrého pastiera Božieho ľudu ochotného dať život za jemu zverené stádo. Pastiera, ktorý nezutekal pred dravými vlkmi. Pred očami máme jeho príklad oddanosti Svätému Otcovi a vernosti Cirkvi a Pravde. Jeho mučenícke svedectvo, príkoria, ktoré hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu mnohým ďalším verne kráčať za Kristom po kľukatých cestách životnej kalvárie. Sme vďační za jeho život pokory a modlitby.
13. februára 2021 spoločne poďakujeme za dar jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia LumenTV Lux o 10:30 hod. 
Keďže ešte stále platia prísne protipandemické opatrenia, a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, vytvorme navzájom duchovné spoločenstvo. Spojme sa navzájom so všetkými, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie spôsobené pandémiou Covid-19. Myslime na tých, ktorí sú v nemocniciach, kde zápasia o svoj život a na všetkých lekárov a zdravotný personál, ktorí sa o nich starajú. Spomeňme si na tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých. Spojme sa duchovne aj s tými, ktorí prežívajú opustenosť a samotu v karanténe. Vytvorme duchovné spoločenstvo pútnikov navzájom spojených v modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný priebeh Kauzy blahorečenia, za všetkých, ktorí sú do tejto kauzy zapojení. A prosme aj za nového diecézneho biskupa, aby nám Boh vo svojej láske a dobrote daroval takého biskupa, akým bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. 
Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy
Príloha - plagát

Vážení priatelia a podporovatelia Katolíckej univerzity,
každý, kto prečítal Exupéryho Malého princa vie, že „dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“
V súčasnosti stále našu spoločnosť „ovláda“ tiež čosi neviditeľné, čo nemá farbu ani vôňu, rozum ani vôľu. Naďalej, určite dlhšie, ako sme si mysleli, čelíme pandémii. Chceme však veriť na skorý koniec tejto skúšky, ktorá preveruje nielen našu spoločnosť a jej hodnoty, ale nás samých.
Nový koronavírus je neviditeľný, no našim očiam sú skryté aj iné tajomstvá. Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi napísal Svätý Otec František apoštolský list Patris corde, ktorým hovorí o skrytom a nenápadnom živote svätého Jozefa. „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“
Aj vo vysokoškolskom prostredí sa odohráva skrytý život. Stačí si len predstaviť niekoľko tisíc študentov, ktorí študujú na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ich interakcie, vzťahy, to, ako sa snažia vzdelať, napredovať a byť osožní. Vážim si, že naši študenti a pedagógovia – predovšetkým z fakulty zdravotníctva – neváhajú nasadiť svoje zdravie v službe blížnym a sú zapojení do prvej línie boja s ochorením COVID19.
Nadväzujúc na slová Svätého Otca, som presvedčený, že aj naša alma mater zohráva často možno skrytú, ale určite nenahraditeľnú úlohu. Katolícka univerzita formuje mysle a srdcia našich mladých. Ako zrelému mužovi mi je blízka predstava otcovstva, ktorú opisuje pápež František v spomínanom liste: „Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality. Nedržať ich, nebyť príliš ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr schopnými samostatne a slobodne sa rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti.“
Ako rektor jedinej katolíckej univerzity na Slovensku ponúkam akademickej obci toto „otcovstvo“ – uvádzať novú generáciu do reality. Pozývam aj ostatných zamestnancov a pedagógov otvárať našim študentom a študentkám nové možnosti: „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 21)
Aj to je „skrytý život“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku: skúmame, vyučujeme, študujeme, komunikujeme, vstúpili sme do konzorcia s ďalšími univerzitami, s ktorými prehlbujeme vzájomnú spoluprácu, sme v intenzívnom kontakte so zahraničím.
Verím, že po „korone“ pridáme aj ďalšie činnosti: budeme viac spolu, vytvoríme spoločenstvo pri modlitbe či bohoslužbe, začneme sa socializovať, ale budeme aj športovať, cestovať, stretávať sa, chodiť do hôr či organizovať mnohé zaujímavé podujatia.
Pridávam však ešte jedno slovo: budeme sa spoliehať na vás. Prosíme vás o priazeň a podporu a najmä o modlitby, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Vopred vám všetkým za to ďakujem!
v Ružomberku 31. januára 2021
Jaroslav Demko
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
(Príhovor v pdf súbore)

logo konf biskup slov 5972Pastiersky list
Konferencie biskupov Slovenska
Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

 

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021.  Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý:  Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť?  Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch.  Sme  aj veriaci katolíci  a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov.

 Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie,  šťastie a hojné Božie požehnanie.  A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých.

Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti.

Čítať ďalej: Pastiersky list

Tento rok Spoločenstvo Hladní po Bohu pripravilo pre všetkých mladých súťaž o najkrajší vyrobený Betlehem. Zapojiť sa môžete do 24.12. 2020. Fotky Betlehemov posielajte do FB skupiny Hladní po Bohu. Víťaza odmeníme 26. 12. 2020 krásnym ohňostrojom.

Dnes, na sviatok sv. Mikuláša, sme si i v našej farnosti pripomenuli čnosti tohto obľúbeného svätca. V súvislosti so súčasnou situáciou Covid19 sme boli nútení sa prispôsobiť aktuálnym hygienickým opatreniam. No i napriek tomu sv. Mikuláš medzi nás prišiel. Popoludní sa konala v kostole pobožnosť spojená s požehnaním detí a následným privítaním sv. Mikuláša, ktorý potešil detí našej farnosti malým balíčkom. Deti mu na oplátku zaspievali. Tento rok v kostole pribudla na jeho počesť aj procesiová zástava s jeho vyobrazením. Tú sa nám podarilo nájsť pri upratovaní pivničných priestorov farského úradu. Ide o hodnotné umelecké dielo, keďže celá zástava je ručne vyšívaná. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili akýmkoľvek spôsobom – zvlášť vedeniu obecného úradu. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.


V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol: "Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19," informoval TK KBS Peter Majcher.

Životopis Mons. Štefana Sečku


Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi, pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave Mons. Júliusom Gabrišom.

Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Pracoval v Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov, v Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma Kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku.

V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor. V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie (ThLic). V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce bola Starostlivosť Cirkvi o mládež - výchova k zrelej viere (Náboženská skúsenosť stredoškolskej mládeže.)

V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za garanta pre Pedagogiku a Katechetiku v Programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy.

Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický arcibiskup. Prvého augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára.

V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus - Subkomisii pre permanentnú formáciu. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Štvrtého augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011.

Jeho biskupským heslom bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

(Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201028021&fbclid=IwAR2KobaBhflNSih1UzhHY1SEKw0vXHxcoowAjP62mHBC5lj7J-h7vpF2vtE)

Dňa 30.09.2020, v predvečer začiatku mesiaca október, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca a Panne Márii, sme požehnali obnovenú kaplnku Panny Márie na hornom konci dediny. Celá rekonštrukcia bola podmienená napadnutím sochy Panny Márie červotočom, ktorú sme ošetrili a zachránili pred zničením. Zároveň sa z kaplnky odstránil všetok drevený materiál, ktorý mohol byť zdrojom nákazy. Boli vyhotovené nové kovové vchodové dvere s vitrážami. Celá kaplnka prešla kompletnou renováciou – urobili sa nové vnútorné omietky, nový podstavec pod sochu, vonkajšia fasáda a nová strecha. Kaplnka bola napojená na verejné osvetlenie a v noci bude osvetlená. Rekonštrukciu realizovala stavebná firma Lukáša Bonka, ktorej aj touto cestou vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Rovnako veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto dielo. Kaplnku sme opravili aj ako prejav vďaky a prosby k Panne Márii o ochranu farnosti i v súvislosti so súčasnou pandémiou coronavírusu. Vo fotogalérií nájdete aj niekoľko fotografií z postupu rekonštrukčných prác zachyteným mobilným telefónom.

V piatok 14. 8. 2020 o 18:00 hod. sme začali vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sláviť vigíliu odpustovej slávnosti. Tento rok bola vigília spojená s eucharistickou procesiou po dedine. Nakoľko sa pre obmedzenia pre koronavírus procesia nemohla konať na veľkonočnú vigíliu a počas sviatku Božieho Tela pršalo, presunuli sme ju na odpustovú slávnosť. V kázni sa prihovoril správca farnosti Miroslav Žmijovský a priblížil zmysel a význam eucharistických procesií. A tak podľa vzoru Panny Márie, ktorá po zvestovaní a vtelení putovala k Alžbete ako „prvá monštrancia“ aj my sme na záver svätej omše putovali ulicami farnosti a vyprosovali si od Boha požehnanie a ochranu. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.


 

V sobotu 15. 8. 2020 sme o 10:30 hod. slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval František Fudaly, rodák z Lendaku. Momentálne pôsobí ako špirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a prednáša na teologickej fakulte dogmatickú teológiu. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský folklórny súbor Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. V úvode svätej omše bol požehnaný nový sédes, ktorý v liturgickom priestore svätyne chýbal. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.


V nedeľu 16. 8.2020 sme zavŕšili našu odpustovú slávnosť slávením výročia posvätenia nášho chrámu. V príhovore správca farnosti, Miroslav Žmijovský, poukázal na dôležitosť a význam chrámu v živote veriacich a farnosti a zároveň aj na osobnú zodpovednosť každého veriaceho byť živým chrámom vo farnosti – aby sme cítili i osobnú zodpovednosť za farnosť a chrám. Slávnostnosť umocnil spev chrámového spevokolu.